- Vi instruerer ikke kommuneadvokaten

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen sier Bergen kommune ikke instruerer hvordan kommuneadvokaten vil prosedere i barnehjemsrettssaker.