Urovekkande i barnevernet

Barnevernssaker hopar seg opp på Vestlandet. Florø har fått 50.000 kroner i bot for treg sakshandsaming og Voss har trugsmål om bot hengande over seg.