— Vi i Legeforeningen er bekymret for arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene ved Nevrokirurgisk avdeling, sier Geir Sunde, foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse Bergen.

Nevrokirurgisk avdeling er en av de mest prestisjefylte på Haukeland. Her har legene spisskompetanse på Vestlandet til å gjennomføre avanserte hodeoperasjoner, blant annet ved hjerneblødning og hjernekreft.

13 bekymringsmeldinger

Men en konflikt mellom minst fire av legene og ledelsen truer nå med å splitte avdelingen. Ledelsen ønsker å si opp én av dem, fordi han ikke skal holde mål faglig.

Nå har Arbeidstilsynet blitt koblet inn i saken. De har fått 13 bekymringsmeldinger fra ansatte ved avdelingen. Der mener legene at arbeidsoppgaver blir skjevfordelt og noen utvalgte får de mest interessante oppgavene. De ansatte forteller at konflikten har fått innvirkning på hele arbeidsmiljøet.

Forholdene skal ha tilspisset seg da oppsigelsessaken mot den ene legen ble reist.

— Vi registrerer at folk er blitt sykmeldte i denne konflikten. Det er hovedsakelig et ledelsesansvar å sørge for at avdelingen har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, sier tillitsvalgt Sunde.

Tar det på alvor

Like før jul ble klinikkdirektør Håkon Nordli ved Nevroklinikken kalt inn på et møte hos Arbeidstilsynet. Han møtte da sammen med personal- og organisasjonsdirektør Trond Søreide.

— Vi ble presentert for flere bekymringsmeldinger. Vi har ikke fått vite hvem meldingene kom fra. Men vi tar det selvsagt likevel på ytterste alvor, sier Nordli.

Etter det BT forstår er det ikke bestemt om Arbeidstilsynet starter en formell tilsynssak med avdelingen. Nordli sier han avventer en oppsummering fra Arbeidstilsynet.

— Et godt arbeidsmiljø er viktig for at vi skal kunne levere god og trygg pasientbehandling. Derfor tar vi meldinger om bekymringer for arbeidsmiljøet på det største alvor, sier klinikkdirektøren.

Avviste ledelsens bekymring

I høst har ledelsen ved avdelingen sendt to bekymringsmeldinger om legen de vil si opp.

I det første brevet til fylkeslegen i Hordaland skriver de at legen har opptrådt uforsvarlig ved flere anledninger. De ba fylkeslegen vurdere om det forelå faglig svikt.

I den andre bekymringsmeldingen meldte avdelingen om en alvorlig hendelse i høst. Den samme legen hadde operert en kvinne i ryggen. Hun ble liggende på operasjonsbordet i seks timer. Sirkulasjonen i beina ble ikke sjekket og kvinnen hadde nedsatt følelse i huden etterpå. På grunn av dette måtte hun opereres igjen flere ganger etterpå.

Gransker avdeling og lege

Etter en omfattende gjennomgang av den første saken bestemte fylkeslegen like før jul at de ikke starter tilsyn med legen. I stedet ba fylkeslegen klinikkledelsen om å ta grep om situasjonen selv.

Men ryggoperasjonen vil de granske. De vil se på både rutinene ved avdelingen og arbeidet overlegen gjorde.

— Både ledelsen og det involverte helsepersonalet blir vurdert i dette tilsynet, sier assisterende fylkeslege i Hordaland, Signe Marit Stephanides.

Skal ha nytt møte

BT har vært i kontakt med flere som sier at saken kan gå ut over pasientene hvis konflikten får fortsette. Klinikkdirektør Nordli er ikke bekymret for dette.

— Legene på Nevrokirurgisk avdeling er svært opptatt av pasientenes ve og vel, og at de ivaretar pasientbehandlingen på en god måte.

BT har vært i kontakt med den aktuelle legen, men han ønsker ikke å kommentere saken. Regiondirektør Borghild Lekve sier Arbeidstilsynet har unntatt saken all offentlighet og at de ikke ønsker å kommentere den.

BT er kjent med at overlegene har bedt om et møte med sin egen forening for å diskutere. Bakgrunnen er saken hos Arbeidstilsynet.

Ikke bekymret

Verneombud på avdelingen, Ronny Aasgaard, vil ikke uttale seg. Han viser til ledelsen.

— Jeg har fått munnkurv av alle involverte parter, sier Aasgaard til BT.

Brita Ommedal Tarberg er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Bergen. Hennes inntrykk er at de rundt 60 sykepleierne på avdelingen ikke er berørt. De fikk imidlertid en orientering om bekymringsmeldingene før jul.