- Den nye straffeloven er utsatt flere ganger. I oktober trer den i kraft og du er på norgesturné for å lære opp dommere, jurister og advokater. Hva er folk flest mest opptatt av ved den nye loven?

- Nordmenn flest er mest opptatt av straffenivået, og særlig på vold, voldtekt og seksuell omgang med barn. Straffen for disse lov— bruddene skrus kraftig opp. Tidligere var normalstraffen for voldtekt to år og åtte måneder. Nå er den fire år. Dette gjelder også for sovevoldtekter. Fordi den nye straffeloven dro sånn ut i tid, har denne endringen allerede trått i kraft.

- Hva med vold i nære relasjoner?

- Det har skjedd en betydelig skjerping av straffenivå for menn eller kvinner som mishandler eller utøver vold mot familiemedlemmer.

- Stemmer det at man i den nye straffeloven kan bli straffet for å sitte på med en beruset person?

- Går du til dagens veitrafikklov, så sier bestemmelsen i dag at du kan bli straffet dersom du låner ut bilen din til en beruset person eller en person uten førerkort. Det som er nytt er at du nå kan bli straffet selv om du ikke eier bilen. Skjenker du sjåføren eller oppfordrer til promillekjøring omfattes du også av med- virkningsbestemmelsen. I disse sakene blir det nok mange bevisspørsmål om hvorvidt du har oppmuntret eller ikke.

- Det har vært mange debatter om legalisering av narkotika og mildere straffer for ruskriminalitet. Er det noe nytt på det feltet?

- De som mener at straffene er for strenge i dag, vil få lite hjelp av den av den loven. Her skjer det lite.

Hvor mange lærer du egentlig opp i den nye straffeloven?

- Til sammen er det 2100 påtalejurister, advokater og dommere over hele landet som skal lære seg dette.

- Er det noen endringer som påvirke sikkerheten til mennesker som arbeider for eksempel i politiet, som sykepleiere eller lærere?

- Ja. Vold mot yrkesgrupper som er særlig utsatt er blitt fremhevet i loven. Det er særskilte bestemmelser for dette nå som sier at det er særlig alvorlig å angripe slike grupper. Det er likevel en yrkesgruppe de har glemt, og det er journalister.

- Finnes det også noen kuriøse lovendringer som du deler med norske dommere og advokater?

- Jeg pleier å underholde dem med de endringene jeg selv nøler litt over.

- Fortell!

- Vi har fått en innbrudds-bestemmelse jeg ikke tror politiet vil være særlig ivrige etter å håndheve. Hvis du har en enebolig med en hage med hekk og port, kan ingen gå inn her uten tillatelse. Da har de brutt straffebudet. Det står også at hvis du har et middagsselskap og du sier «Nå må du gå hjem» til gjesten, og gjesten nekter, så kan vedkommende bli straffet.

- Det var strengt.

- Du kan risikere fengsel inntil to år for hageinnbrudd. Hagen har fått større vern. Tidligere har du måttet bryte deg inn i huset eller bryte opp en lås for å komme inn under innbruddsparagrafen. En annen lov jeg undrer meg over er paragraf 337, som erstatter 402. Tidligere har det vært slik at personer som stikker av fra regningen risikerer straff. Hvis jeg nå tar taxi fra Flesland til Bergen sentrum og nekter å gjøre opp for med, kan jeg bare si navnet og adressen min, så har taxisjåførene lite å stille opp med.

- Det høres rart ut?

- Begrunnelsen for denne lovendringen er å gi sjåførene et vern mot at ingen stikker fra regningen uten at du har navnet og adressen på personen. Dette kan kanskje føre til at noen sjåfører krever forhåndsbetaling i fremtiden.

- Er det mange av lovene som allerede har trådt i kraft?

- Mesteparten av det som går på vold og seksualforbrytelser har blitt brukt siden 2010. En del lover trer først i kraft nå. Det er mange som skal lære dette innen den tid. Jeg har fått tre måneders permisjon.