• FÅ FOLK: Skyss satte tak på 20.000 deltakere i sin to-ukers gratiskampanje for bussen. Av de 5000 som meldte seg, fikk 3500 tilsendt billetter. Cirka 1000 stykker ser for seg å fortsette med kollektivtrafikk. FOTO: Eirik Brekke (arkiv)

Få ville kjøre gratisbuss

Skyss tilbydde 20.000 bergensere å kjøre gratis med bussen i to uker. 5000 meldte seg på. Av dem vil bare 1000 fortsette.