En kvinne, som selv er advokat, krevde kommunen for nær 14 millioner kroner, etter at hun for ti år siden ble smittet av Giarida av kommunens drikkevann.

Det endte med tap i Bergen tingrett.

I den ferske dommen står det at «det ikke er naturlig å knytte ansvar for saksøkerens delvis invalidiserende plager til den giardia-infeksjonen hun gjennomgikk i 2004».

Erstatningskravet handlet både om tapte arbeidsinntekter, ekstrautgifter som sykdommen har gitt og mén-erstatning. Syv av de 14 millionene i kravet var erstatning for fremtidig inntekt i hennes profesjonelle praksis.

I tvil om utfallet

Kommunen blir frikjent, men får ikke dekket saksomkostninger. Retten var i stor tvil om utfallet. Tingrettsdommer Arne Solberg lar derfor hver av partene dekke egne utgifter.

Advokat Karoline Henriksen, som representerer kvinnen, sier det er for tidlig å si om saken vil bli anket.

— Jeg har ikke fått formidlet domsslutningen til min klient ennå, så jeg har ikke noen kommentar utover det, sier Henriksen.

Kommuneadvokat Helge Strand er ikke fornøyd med delingen av saksomkostninger:

— Bergen kommune er frifunnet fullt og helt, og det mener vi er helt riktig. Det er ikke så mye mer å si. Retten har kommet til et riktig resultat basert på de bevis som er ført for retten. Tingrettens omkostningsavgjørelse er derimot uriktig ved at kommunen skulle vært tilkjent saksomkostninger, sier han.

Mange fortsatt syke

Kjernepunktet i denne rettssaken var om kvinnens helseplager i dag skyldes Giardia-smitten for 10 år siden. Nav har anslått hennes restarbeidsevne til 50 prosent.

Mange Giardia-smittede sliter med helsen mange år etter utbruddet. I august i fjor ble det publisert en studie som viser at halvparten av dem som ­testet positivt for Giardia i 2004, hadde helseplager seks år etter.

Vel en tredel hadde irritabel tarm, mens nesten like mange slet med kronisk utmattelse. Hver femte hadde begge deler.

Ekspertene uenige

Også i denne saken handlet det om kronisk utmattelse og irritabel tarm.

De medisinsk sakkyndige vitnene var uenige om kvinnen tilfredsstiller kravene til diagnosen kronisk utmattelse.

Retten konstaterer at hun har invalidiserende plager, men er i «betydelig tvil» om årsaken er Giardia-smitten hun fikk påvist i 2004. Kvinnen hadde helseplager også før hun ble Giardia-syk.

Bergen tingrett har pålagt mediene å omtale dommen i anonymisert form.