• ANKER: Straffeutmålingen i dommen fra Tingretten i Drevland-saken er anket fra påtalemyndighetens side. FOTO: Marita Aarekol

Anker Drevland-dom

Statsadvokaten er ikke fornøyd med straffen, ifølge TV 2.