• REKORD: Under politidirektør Odd Reidar Humlegårds ledelse har politietaten aldri før brukt så mye penger på eksterne konsulenter som i fjor. FOTO: Håvard Bjelland (ARKIV)

Politiet brukte én million kroner hver dag på konsulenter i fjor

Riksrevisjonen ba politiet bremse bruken av eksterne konsulenter. Tre år senere bruker politiet mer penger enn noensinne.