Da byrådet i høst utsatte hele Åsane-banen på grunn av Bryggen-krangelen, lanserte byrådsleder Smith-Sivertsen et nytt T-bane-konsept for banen nordover.

— Slik jeg ser det, er Bryggen-alternativet helt dødt. Når vi nå prioriterer Fyllingsdalen først, har vi anledning til å se nærmere både på trasé og konsept for banen til Åsane. Vi kan se på om det er mulig å endre konseptet, slik at vi får en raskere bane, sa byrådslederen til BT i november.

I bystyremøtet 25. mars legger han frem en sak om det nye konseptet. I forslaget til innstilling står det følgende.

«Bystyret tiltrer byrådets beslutning om å foreta en vurdering av konsepter for løsning av kollektivtilbudet på strekningen, som vil kunne betjene bydelen på best mulig måte på kort og lang sikt».

Total avvisning

Da saken ble behandlet i komité for utvikling i forrige uke, fikk innstillingen fra byrådet så mange stemmer: 0.

Istedenfor fremmet Geir Dale (Ap) et alternativt forslag om at «bystyret tar saken til orientering». Det ble enstemmig vedtatt.

Ap, Venstre, KrF og Byluftlisten fremmet samtidig følgende merknad:«Bystyret ber byrådet legge bystyrets vedtak om en kontinuerlig utbygging av Bybanen til grunn for videre arbeid med skinnegående kollektivtrafikk i Bergen.»

Dette sluttet hele komiteen seg til, også H— og Frp-representantene. Aps gruppeleder Harald Schjelderup er krystallklar:

— T-bane er urealistisk. Da trengs det egne vognsett og egne verksteder. Dette gir en prislapp som ikke lar seg forsvare.

Går like raskt

Schjelderup påpeker samtidig at en T-bane ikke nødvendigvis går fortere enn en bybane som går i egen trasé.

— Så dersom det er farten som er argumentet her, er ikke T-bane nødvendig. Vi står fast på at det er bybanekonseptet som skal bygges videre.

Martin Smith-Sivertsen selv tar konklusjonen til bystyrepolitikerne med fatning.

— Det er Bybanen som er den aktuelle teknologien i Bergen, så dette synes jeg ikke er overraskende. - Du har tatt til ordet for T-bane. Hvordan opplever du avvisningen?

— Det tar jeg egentlig med godt humør. Det viktige for meg når vi skulle bygge en lang tunnel ut av sentrum var å se om vi kunne få en raskere bane mot Åsane. Slik jeg har fått det forklart så vil en bybane og en T-bane ha samme hastighet. Det handler derfor mest om stigningsforhold, svinger, og antall stopp.

Byrådslederen sier byrådet vil komme med en sak til bystyret om traseen nordover.

- Vil den ta for seg konsept?

— Det vil det nok bli brukt minimalt med tid på.

«Ullen» sak

I saken som skal opp i bystyret lister Smith-Sivertsen og byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) opp alle grunnene til at Bybanen er blitt en suksess:

Den er tildelt Statens bymiljøpris

Utvikling og omsetting av eiendom går raskt

Bergen får positive tilbakemeldinger fra nasjonale bransjeorganisasjoner og sentrale myndigheter

Deretter konkluderer de med følgende: «Dette raske endringsbildet er med og bekrefter at tiden er inne for å vurdere konseptet for kollektivsystem». Schjelderup biter seg merke i konklusjonen.

— Jeg synes egentlig hele saken er litt ullen og rar. Men vi har presisert hva vi mener om den, og vi mener vi skal holde fast på bybanekonseptet som er en suksess.