Under grusbanene sør for Bergenshallen ligger det 175.000 kubikkmeter forurenset avfall. Et enstemmig bystyre har vedtatt å sanere det gamle bossdeponiet. Det var også bevilget penger til å begynne arbeidet, men ingenting har skjedd.

— Det er virkelig fortvilende. Politikernes manglende gjennomføringskraft forbauser meg, sier Arild Hovland, formann i Sportsklubben Trane.

Nomadetilværelse

Det 80 år gamle idrettslaget har sin base og sitt nedslagsfelt på Slettebakken. Klubben har rundt 200 unge medlemmer. For å få tilfredsstillende treningsforhold, må de i dag kjøre til Krohnsminde og andre baner.— Det burde være helt unødvendig. Dessuten gjør det noe med identiteten og tilhørigheten vår, sier Hovland.

Det er flere år siden kommunen lovet Trane kunstgress på en av de gamle og slitne grusbanene på Slettebakken. Men først skal altså banene graves opp og de forurensede massene fjernes.

— Vi har sett frem til at prosessen skulle starte. Vi har levd et omflakkende liv lenge nok, sier Trane-formann Hovland.

Nå håper han at kommunen kan gi klubben en midlertidig kunstgressbane på Slettebakken, i påvente av en endelig løsning.

Kostnadsbombe

Saneringen av det gamle bossdeponiet var kostnadsberegnet til ca. 100 millioner kroner. Nå tyder alt på at dette er alt for beskjedent. Trolig vil regningen havne et sted rundt en kvart milliard, avhengig av fremgangsmåte. Det er to alternativer, «hermetisering» av depotet, eller å grave bosset opp og frakte det vekk. Det siste er mest aktuelt.

NYTT ANSLAG: - Det nye kostnadsanslaget betyr at saken uansett må tilbake til bystyret, sier Eiler Macody Lund (Frp), byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

— Det nye kostnadsanslaget betyr at saken uansett må tilbake til bystyret, sier Eiler Macody Lund (Frp), byråd for sosial, bolig og områdesatsing.Først vil imidlertid byrådet be om å få utarbeidet en mulighetsstudie for området.

— Vi må se på hvilke alternativer det er for etterbruk. Dette er jo en indrefilet med Bybanen som nærmeste nabo, sier Lund.

Ap ønsker idrettspark

Arbeiderpartiet har tidligere presentert tanken om en oppvekst- og idrettspark der. Bystyret har allerede bestemt at idretten skal disponere området også i fremtiden.

— Kanskje kan vi anlegge en byarena der, noe lignende som i Stavanger. Idretts- og skoleformål er også aktuelt. Kanskje egner noe av området seg for boligutbygging. Alt dette kan vi får svar på gjennom en mulighetsstudie, sier byråd Lund.

— Hvor lang tid kan det ta før noe skjer?

SLIK SER DET UT: Under grusbanene ligger det lag på lag av boss som stammer fra den gamle bossfyllingen som ble lukket tidlig på 1960-tallet. ARKIVFOTO: ASPLAN

— Det vil jeg ikke spekulere i, men vi kommer til å arbeide så raskt som mulig. Vi håper å konkludere til høsten.Før arbeidet kan starte, må oppdraget ut på anbud.

Dårlig nytt for nærmiljøet

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, mener at byrådet må ha visst en god stund at kostnadene ved å fjerne Slettebakken-bosset ble betydelig dyrere.

— Jeg er ikke fornøyd med informasjonen vi har fått fra byrådet i denne saken. Det er likevel verst for nærmiljøet. Det er en sjokkbeskjed å få vite at det de har ventet på så lenge og gledet seg til, nå er ytterligere skutt ut i tid, sier han.

Schjelderup frykter nå at kostnadsbomben, som kom som lyn fra klar himmel på ham, fører til at byrådet lar private ta seg av opprydningen mot å få disponere området til kommersielle formål.

— Dette området trengs i aller høyeste grad til offentlige formål. Denne bydelen trenger området til idrettstilbud. Jeg håper ellers inderlig at det fortsatt er tverrpolitisk enighet om å sanere det gamle giftdepotet, understreker han.