Kollisjon skaper kø fra Åsane

Kollisjon ga trafikkproblemer i Sandviken