Selskapet Bergenbio AS er klar for å teste medisinen på pasienter over jul.

— Hvis dette virker slik vi håper, snakker vi om milliardindustri, sier professor Jim Lorens ved Universitetet i Bergen.

Lorens leder forskningsgruppen som har funnet mekanismen bak den nye medisinen. Han er veldig fornøyd med at miljøet i Bygg for Biologiske Basalfag i Jonas Lies vei har maktet å omgjøre forskningsresultatene til praktisk behandling gjennom bioteknologiselskapet Bergenbio AS.

— Vi kan jo ikke bare drive med olje i denne byen, sier Lorens.

Fant sammenhengen

Spredning av brystkreft til andre organer i kroppen er den vanligste årsaken til at brystkreftpasienter dør av sykdommen. Forskergruppen til Lorens var blant de første som beskrev sammenhengen mellom spredning og forekomsten av såkalte Axl-enzymer på kreftcellene. Når Axl er til stede, oppfører kreftcellene seg mer ondartet.

— Når vi vet hvilke pasienter som har Axl-reseptoren på kreftcellene, vet vi også noe om risikoen for at de kan få spredning og at det kan være vanskelig å behandle kreftsykdommen deres, påpeker Lorens.

Den nye medisinen blokkerer dette Axl-enzymet og hemmer derfor spredningen.

Les med om Axl-mekanismen her

— Tanken er at dette kan bli behandling som tilbys kvinner med aggressive primærsvulster med som ikke responderer på tradisjonell behandling. Vi tror også at medisinen vil være egnet for kvinner med spredning, men dette vet vi ikke ennå, sier Lorens og legger til at det fortsatt er langt frem til medisinen kan tilbys som ordinær behandling.

Flere kreftformer

Nesten alle kreftformer utnytter denne mekanismen til spredning., Lorens tror derfor at medisiner som hemmer Axl-enzymet kan vise seg virksomme for flere typer kreft.

Lorens og hans forskerteam deltar i et nytt senter for fremragende forskning. Center for Cancer Biomarkers (CCBIO).

CCBIO satser på å forbedre personlig tilpasset kreftbehandling ved å utvikle metoder for å finne rett behandling til den enkelte pasient.

- Lovende nytt

Jannikke Ludt leder forskningsseksjonen i Kreftforeningen. Hun sier følgende om utsiktene til nye medisiner for brystkreftpasienter:

— Dette er lovende nytt for pasienter med den type kreftsvulster. Særlig siden dette er en type medisin som angriper selv spredningsprosessen. Det er nemlig spredning og dattersvulstene som pasientene dør av.

Dette er den veien kreftmedisinen tar, at man finner frem til hvilken medisin som hjelper hvilke pasienter, sier Ludt og legger til:

— Samtidig er det viktig å understreke at det er et stykke vei frem til det er dokumentert at medisinen virker og kan tilbys pasienter.

Også Ludt gleder seg over at et norsk miljø står bak nyvinningen.

— Det er spennende at det ikke bare forskes på kreft her i Norge, men at resultatene bringes videre mot innovasjon.