Brøt seg inn og skamslo sin egen søster

Broren i varetekt etter å ha brutt seg inn for å hevne seg.