Politiet beklager lang ventetid

Politiet i Bergen brukte 16 måneder på å sjekke alvorlige overgrepsbilder.

Publisert:

SVEKKET: Politistasjonssjef Morten Ørn i Bergen sør politi sier han forstår om omdømmet til politiet blir svekket. Politiet brukte til sammen 16 måneder fra beslag ble gjort til mannen ble pågrepet for grove overgrep.

Forretningsmannen i 40-årene er siktet for å ha begått grove overgrep mot syv jenter i Bergen.

BT fortalte tirsdag at politiet brukte 16 måneder på å gå gjennom databeslag gjort hos mannen. Da de til slutt gjorde det, fant de svært grove beviser.

Sterkt beklagelig

Morten Ørn er politistasjonssjef i Bergen sør, som har hatt etterforskningen av saken. Han beklager tidsbruken.

— Dette er uheldig for aktørene i saken. Og det beklager jeg sterkt, sier Ørn.

Les også: Har bilder av ofre de ikke vet hvem er

BEKLAGER: Konstituert politimester John Reidar Nilsen sier at mengden databeslag de siste årene har økt enormt. Foto: ARKIVFOTO: Ørjan Deisz

Også fungerende politimester John Reidar Nilsen erkjenner at saksbehandlingstiden har vært for lang i denne saken.— Situasjonen for de fornærmede, de pårørende og siktede i denne saken er beklagelig. Det er ikke en situasjon vi ønsker. Samtidig må vi forholde oss til det, sier Nilsen.

Les også: Justispolitikere refser politiets tidsbruk

- Ble ikke liggende

Ifølge politimesteren er det upresist å si at sakener blitt liggende hos politiet:

  • I november 2013 ble overgrep først meldt til politiet.
  • I april 2014 ble mannens datautstyr sendt til krimteknisk analyse.
  • I august ble innholdet tatt ut. Teknikerne så da at materialet inneholdt overgrepsbilder, og sendte innhold og melding til etterforskerne.
  • I desember ba etterforskerne deretter krimteknikerne om å systematisere bildene.
  • I mars 2015 ble mannen pågrepet.
    Noe av tidsbruken skyldes begrenset sakskapasitet både blant kriminalteknikere som sikrer databeslag og blant etterforskere, legger han til.

— Som en følge av dette må vi til enhver tid prioritere blant prioriterte saker. Arbeidsmengden på IKT-beslag har eksplodert, sier Nilsen.

Utvidet siktelsen

Siktelsen mot mannen ble utvidet i mars. Frem til da gjaldt saken overgrep mot et barn under 14 år, som har en strafferamme på ti års fengsel.

Etter at mannens harddisk-innhold ble avdekket, ble siktelsen utvidet til å gjelde for flere barn under ti år, ved gjentatte overgrep.

Politiet mener nå at bergenseren har begått grove overgrep mot syv jenter gjennom flere år, når jentene har vært på overnattingsbesøk.

Mannen selv skal forklare at han sliter med hukommelsen og husker ikke hva han har gjort.

Kritisk bistandsadvokat

Ifølge bistandsadvokaten til de fornærmede jentene, Ellen Eikeseth Mjøs, har den lange saksbehandlingstiden vært en stor belastning.

— Det føles uforståelig og belastende at det har gått så lang tid. I tillegg kommer frykten for at bevis har gått til spille i løpet av perioden. Det kommer også tanker om at det kan ha skjedd ytterligere overgrep etter at det første beslaget ble gjort, sier Mjøs.

Bare én av jentene var inne til avhør da saken ble anmeldt i 2013. De øvrige avhørene har vært gjennomført i løpet av 2015.

— Jeg har purret politiet en rekke ganger og spurt om fremgangen i saken. Tilbakemeldingen har vært at de hadde ressursproblemer knyttet til databeslag, sier bistandsadvokaten.

Hun understreker at det er helt avgjørende for hennes klienter at politiet nå setter inn tilstrekkelige ressurser i etterforskningen.

— Vi må ha fortgang i arbeidet og gjennomgang av samtlige databeslag, sier Mjøs.

Skal prioritere

Ifølge politimesteren har politiet utarbeidet en egen liste for hva krimteknikerne skal prioritere blant de sakene Riksadvokaten allerede har sagt skal bli prioritert høyest.

Drapsetterforskninger er øverst på listen, fulgt av vold- og seksualforbrytelser. I tillegg kommer organisert kriminalitet, et satsingsområde for distriktet, med saker med store databeslag.

Stadig større beslag

Og nettopp størrelsen på databeslagene har ifølge Nilsen økt enormt de siste årene.

— For 5 år siden lagret vi beslagene våre på eksterne disker med en lagringskapasitet på 2 terabytes. I dag lagrer vi dataene på et stort lagringssystem i kjelleren som per i dag har plass til over 300 terabytes, sier han.

Les også:

Les også

Ventet i månedsvis med å sjekke overgrepsbilder

— Vi prioriterer beinhardt

Saker med overgrep mot barn er en av de mange som Riksadvokaten har på sin liste over prioriterte sakstyper.

Morten Ørn ved Bergen sør politistasjon sier at sakene som gikk foran i de månedene beslagene ble liggende, var andre alvorlige seksualovergrep, voldssaker og familievold.

— Vi prioriterer beinhardt hver dag. Det er en masse alvorlige saker vi må prioritere mellom. Når du da har andre alvorlige straffesaker som konkurrerer med det å gå gjennom et databeslag, ble beslaget dessverre liggende for lenge. Det beklager vi overfor de fornærmede og deres pårørende, sier Morten Ørn.

Ønsker klarere ordrer

Politistasjonssjefen sier han skulle ønske seg klarere ordrer om hva som faktisk skal bli prioritert.

— Jeg forstår at en masse krim må prioriteres. Men når du sitter der som leder og skal prioritere, ser du at ressursene ikke strekker til. Da er det lett å prioritere de alvorlige sakene du allerede har begynt på. Og lett å prioritere ned de sakene du ikke vet hvor prioriterte er, sier Ørn.

Riksadvokaten ville onsdag ikke kommentere saken til BT.

- Svekke omdømmet nok en gang

Ørn sier at han ikke tror at folks tillit til politiet på lang sikt vil være skadelidende.

— Det er godt mulig at dette vil svekke omdømmet til politiet nok en gang. Det er alltid en fare for at det vil gjøre noe med politiets tillit når det igjen dukker opp en sånn sak. Men dette handler om prioriteringer, der man kan prioritere feil. Det tror jeg folk har forståelse for, sier han.

Les også:

Les også

Forretningsmann fra Bergen skal ha forgrepet seg mot flere små jenter

Den siktede mannens advokat, Richard von der Fehr, sier at hans klient erkjenner delvis skyld. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Publisert: