• OPPGITT: Elefant i glassbutikk, kaller Oddny Miljeteig (SV) KS' forsøk på å få til en ny arbeidstidsavtale med lærerne. FOTO: Jan Lillebø (Arkiv)

Byrådet støtter KS i lærerstriden