Naboer varsler kamp

Naboene til det planlagte terrasse-komplekset på Knatten akter å kjempe hardt mot byggeplanene.