- Sikkerheit til strykkarakter

"HSD har ikke en sikkerhetskultur". Det er ein av konklusjonane etter ei intern spørjeundersøking blant dei HSD-tilsette.