Flere senger til andre

De andre avdelingene ved Haukeland Universitetssykehus får 24 nye senger til disposisjon ved hotellet som følge av nedleggingen av Barselloftet.