Blir spydspiss i demensforskning

Haraldsplass Diakonale Sykehus håper å bli en internasjonalt spydspiss innen demensforskning.