Juristene ser på Skansedammen

Hvilket ansvar har kommunen for å sikre Skansedammen dersom bassenget får skrånende bredder som et naturlig tjern?