Røykutvikling på Handelsgymnaset

Elevene ved Bergen Handelsgymnasium ble i formiddag evakuert etter at det oppstod sterk røykutvikling i fyrrommet.