Sjekker ikke juryens vandel

Det er ingen som sjekker vandelen til de 4500 personene som plukkes ut til meddommere og jurymedlemmer i Bergen.