Slagrammet blir boende - inntil videre

Slagrammede Trond Eide (44) får trolig bli i eldreboligen i Olderhaugen borettslag inntil kommunen har funnet en annen løsning.