Eldre dopes ned unødvendig

Annenhver pasient ved sykehjem i Bergen får daglig medisiner mot psykiske lidelser. Halvparten trenger dem ikke.