- Bygger på sedvane

Sier reglene noe om hvor ofte man for eksempel bør koste fortauet?