Store mangler ved skolehelsetjenesten

Helsetilbudet til barn og unge ved skolene er ikke godt nok i Hordaland. Her mangler fagfolk, utstyr og gode nok lokaler.