- Hester raserer utmark i Langeskogen

Hestene går på bløt beitemark som blir trakket i stykker. Nå vil Rolf Vossgård at det offentlige skal gripe inn for å skjerme det vernete området.