Helgestenging på Førde-sjukehus

Helgestenging av sengepostar kan bli eitt av resultata når Førde sentralsjukehus skal spare pengar.