- Skulle ønske noen gikk til sak

Er Ottar-plakatene en ærekrenkelse av Herman Friele? Nei, mener jusstipendiat Bjørnar Borvik.