Vil hjelpe familier etter selvmord

Selvmord er fremdeles et tabuområde. Samtidig har antall selvmord økt de siste årene. Nå etableres foreningen LEVE opp i Hordaland, til hjelp for de etterlatte.