Nordsjødykkere ut av kommisjon i protest

Nordsjødykker Alliansen (NSDA) har med øyeblikkelig virkning trukket seg fra den regjeringsoppnevnte granskningskommisjonen som skal undersøke forholdene for dykkere i oljevirksomheten.