Kongelege vinslantar av edel årgang

Så vel kongelege som kommunale slantar blir å finna på vinkartet til Sandven Hotell etter rekningsspetakkelet i Norheimsund. No vil både hotell og kommune betala.