Bjørgvin-menigheter vil ha statskirke

Statskirken står sterkt på den kirkelige grasrota i Bjørgvin bispedømme. Flertallet av menighetsrådene fra Bjørgvin, som har deltatt i høringsrunden om stat/kirke, vil beholde Statskirken.