Blått lys for Vitensenteret

Bystyret har vedtatt at Vitensenteret skal ligge i det gamle fengselet. Men det er til salgs uten at senteret er en del av inventaret. Byrådet tar ikke hensyn til bystyrets vedtak ved salget av eiendommen.