Barnearbeider dømt for sex-misbruk av 11-åring

En 32-åring som er ansatt på et avlastningshjem for barn og unge, er i Nordhordland herredsrett dømt til ett års fengsel for sex-misbruk av en elleveårig gutt.