Lærer likestilling av svenskene

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune skal lære av svenskene å integrere likestilling mellom kjønnene i all sin tjenesteyting på lokalplanet.