"Bor i murte likkister"

For 20 år siden foreslo Trygve Conradi å rive 1000 bygårder i Bergen. Brannsjefen mente det var den eneste måten å unngå dødsbranner.