Geit på ville vegar

Ei geit hadde i dag tidleg forvilla seg inn i den 6,5 kilometer lange Fjærlandstunnelen.