Brannvesenet: – Her trengs kraftigere skyts for å verne om Bryggen

Brannvesenet i Bergen er ikke skodd for å møte fremtidige stormfloer på Vågen, ifølge varabrannsjef Frode Bødtker.

Publisert Publisert

NOE FOR BERGEN? Stavanger har gode erfaringer med slike vannpølser. – Der disse pølsene er i bruk, klarer vi å holde sjøen ute, sier beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune. Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad

  1. Leserne mener

Stormfloen på Bryggen natt til tirsdag var bare én centimeter fra å tangere den gamle rekorden på 240 centimeter over sjøkartnull fra februar 1990.

Brannvesenet sier de aldri har rigget opp så mye utstyr for å holde vannet unna som de gjorde natt til tirsdag.

– Det gikk bra denne gangen. Samtidig må vi slå fast at vi ikke har det utstyret som skal til for å møte fremtidige utfordringer, sier Bødtker.

Les også

Beredskapssjefen i Bergen: – Vi må skaffe et annet flomvern

– Ikke rigget for dette

Brannvesenets utstyr er beregnet på å kunne takle store nedbørsmengder, demme opp for elver som går over sine bredder og for å hindre vann i å trenge inn i privathus.

– Vi har utstyr til å holde flom borte fra privathus, ikke til å stoppe havet. Vi er ikke rigget for fremtidige stormfloer.

Brannvesenet har 120 meter med «vannpølser». Disse kan fylles med vann og hindre oversvømmelser, og var i bruk da stormfloen truet Bryggen.

– Vi er også i besittelse av en god del sandsekker, men dette holder ikke mål om vi skal demme opp for fremtidige og enda høyere stormfloer enn det vi opplevde i natt. Her trengs kraftigere skyts for å verne om Bryggen, sier varabrannsjefen.

IKKE GODT NOK: Varabrannsjef Frode Bødtker ber om flere hjelpemidler dersom de skal klare å stoppe vannet ved stormfloer i fremtiden. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

– Byen ikke forberedt

Beredskapssjef Ivar Lunde i Bergen kommune sier at verken byen eller nasjonen er forberedt på å håndtere de utfordringene man står overfor når det gjelder økt havnivå, sterkere vind og kraftige nedbørsmengder.

– Det som skjedde på Bryggen natt til tirsdag vil intensivere diskusjonene om hva som trengs på kort og lang sikt for å beskytte Bryggen, men også bysamfunnet for øvrig mot konsekvensene av klimaendringene, sier Lunde.

Han mener at man var godt nok utstyrt til å takle stormfloen denne gangen.

DREGGEKAIEN: Slik så det ut på Dreggekaien natt til tirsdag 11. februar. Vannstanden nådde 239 centimeter over sjøkartnull. Rekorden er 240 centimeter fra februar 1990. Foto: Paul S. Amundsen

Ser til Stavanger

Lunde mener at Bergen trenger «mer robuste tiltak» for å hindre oversvømmelse på Bryggen i fremtiden.

– Vi ser blant annet til Stavanger, som har hatt god nytte av en mer avansert vannpølse-løsning, men det finnes også andre tiltak som flomvegger, sier Lunde.

Ifølge beredskapssjefen foregår det en kontinuerlig vurdering av hva som skal til for å sikre Bryggen og byen mot det stigende havet.

– På lengre sikt vil vi trenge helt andre tiltak enn sandsekker og vannpølser for å holde vannet ute. Da må vi vurdere permanente og mer strukturelle tiltak.

Sluser i Bergen?

– Vil Bergen kunne bli et nytt Venezia med vannveier i sentrum?

– Bergen vil ha flere muligheter. Man kan velge å tillate at deler av byen blir oversvømt i korte perioder, eller man kan velge å forsøke å stenge vannet ute, eksempelvis ved å anlegge sluser. 50 år frem i tid vil kreve andre løsninger enn i dag. Dette blir uansett kostnadskrevende, sier beredskapssjefen.

Trenger mer av utstyret

Brannvesenet i Stavanger fikk såkalte vannpølser i 2017.

– De har vist seg å være svært effektive. Pølsene er enkle å håndtere både når de skal legges ut og tas inn. De blir vel en meter høye avhengig av hvor mye vann vi fyller i dem, sier beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune.

I sentrum av Stavanger har utstyret vært i bruk ved flere anledninger.

– Pølsene gir godt vern og fungerer etter hensikten. Dette er noe vi kommer til å anskaffe mer av. Med høyere flo i årene fremover vil vi trenger mer av utstyret, sier Nielsen.

BRYGGEN MANDAG: Sandsekker på rekke og rad. – Dette holder ikke mål om vi skal demme opp for fremtidige og enda høyere stormfloer, sier varabrannsjefen. Foto: Paul S. Amundsen

FYLLES MED VANN: En meter høye vannpølser er med på å holde vannet ute i sentrum av Stavanger. Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning er fornøyd med utstyret kommunen har kjøpt inn.

– Vi har gode erfaringer. Disse pølsene fungerer godt som barriere mot vannet. Dette kan vi anbefale Bergen, sier Haagenrud.

Publisert