- Må innrette seg

Astrid Søgnen, leder for Kvalitetsutvalget, som skal reformere grunnskolen og den videregående skolen i Norge, mener skolen må innrette seg etter folks behov.