Avgiftssjokk på arvegods

Bergensaren Richard Brekne vart sjokkert då han vart kravd for over 700 kroner i avgift for eit middagsservise han fekk tilsendt frå sin far i USA.