Gøymde vekk HSD-kritikken

HSD-sjef Arne Dvergsdal pakka godt inn kritikken frå dei tilsette då han la fram resultatet av spørjeundersøkinga i fjor.