Sjuskete skoler mangler dyre ventilasjonsanlegg

Bergen mangler mellom 51 og 63 millioner kroner før inneklimaet i skoler og barnehager er godt nok. Arbeidet blir neppe ferdig før i 2006. Kommunaldirektør Dagfinn Øvrebotten frykter at tiltakene koster mer enn de smaker og mener det vanlige vedlikeholdet taper. Foreldreaksjon truer med å holde ungene hjemme dersom ikke skolene blir ferdig utbedret innen 2003, som lovet.