Kreftforsking på misteltein

Forskarar på Radiumhospitalet går vitskapeleg til verks for å finne ut om misteltein kan hjelpe mot kreft.