Anker ikke Åsane-dom

Tor Helge Flaten (28), som ble dømt til 18 års fengsel for å ha drept oljearbeideren Øyvind Bjarte Madsen i Åsane i Bergen, anker ikke på straffeutmålingen til Høyesterett.