På sosialen etter glipp fra sjefen

Da Caroline Kuven ble sykemeldt fikk hun ikke sykepenger. Sjefen hadde glemt å registrere både henne og kollegene i Arbeidstakerregisteret.