Falken sviktet da alarmen gikk

I åtte år har Paula Pedersen betalt for trygghetsalarmen. Da hun syk og hjelpeløs tilkalte hjelp, sviktet Falken.