Bergen får fattigdomsprofessor

I løpet av februar blir Nordens første professorat i internasjonal fattigdomsforskning lyst ut.