Fare for storinvasjon av dødsmaneter

Vestlandet kan om noen dager bli invadert av store mengder kolonimaneter. Oppdrettsnæringen kan bli hardt rammet.