- Min klient er feilplassert i fengsel

Mannen er schizofren og blir psykotisk med jevne mellomrom, men har likevel sittet i enecelle i fengselet i over ett år.